PODARILO SA

OZ SMARAGDY v spolupráci s Nemocnicou Svet zdravia v Rimavskej Sobote usporiadali dňa 7.10.2019 odborný kreditovaný seminár pre zdravotné sestry na tému: Edukácia sestier, prevencia syndrómu vyhorenia a efektívna komunikácia vo vzťahu k zlepšeniu starostlivosti o onkologického pacienta.

V uplynulých týždňoch sa pod záštitou OZ Smaragdy v spolupráci so Ženským inštitútom tvorivosti v Rimavskej Sobote uskutočnili 4 príjemné posedenia zdravotných sestier z Nemocnice z Rimavskej Soboty spojené s tvorivými prácami pod názvom Dielničky pre sestričky.

Každý deň v živote človeka je iný. Niektoré sú však niečím viac výnimočné. Jedným z takých dní bol aj 10.október 2018, kedy sa spojili láskavé sily a vzniklo úžasné podujatie, na ktorom sa podieľal Paľko Baričák, OZ Smaragdy a Ženský inštitút tvorivosti.

Presvedčenie o tom, že aj v seniorskom veku môžeme prežívať aktívny, zdravý a plnohodnotný život, bolo témou ďalšej z prednášok OZ SMARAGDY.