Ukončenie roka 2023

21.12.2023

Občianske združenie Smaragdy aj tento rok pomáhalo onkologickým pacientom, ich príbuzným a tiež zamestnancom pracujúcim s onkologickými pacientami.

Tak ako po minulé roky boli našou hlavnou činnosťou psychoterapie a lekárske konzultácie pre pacientov.

Záver roka sa niesol vo veľmi príjemnom duchu, už v atmosfére prichádzajúcich sviatkov.

Preto, aby sme urobili pacientom radosť, darovali sme 10 Nekonečných Diárov, ktoré putovali do všetkých kútov Slovenska.

Keďže aj my, zamestnanci, ktorí pracujeme v zdravotníctve, potrebujeme z času na čas vypnúť a načerpať nové sily, dožičili sme si predvianočné posedenie aj s výborným pohostením, ktoré sa zrealizovalo vďaka podpore OZ Smaragdy, spoločnosti Alfasigma a Incognito Bistorant.


Čerešnička na torte prišla v stredu 20.12.2023, kedy všetkým zamestnancom Onkologického oddelenia v nemocnici v Rimavskej Sobote priniesli z Incognito Bistorant kompletné obedy úplne zadarmo, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

Končí rok 2023. Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí nás počas celého roka podporovali všetkými možnými spôsobmi. Veľmi si to vážime, pretože bez Vás by naša činnosť nebola možná. 

Prajeme Vám z  OZ Smaragdy najmä pevné zdravie, spokojnosť, pokoj v duši a splnenie vašich želaní a túžob.