Články

Onkologické ochorenie nezasahuje len pacienta samotného, ale celú rodinu, a to jednak psychicky, ale zároveň aj finančne. Málokto sa však dopredu nad tým zamyslí a podnikne potrebné kroky.