Venujte svoje 2% pre SMARAGDY

01.02.2022

Už dva roky žijeme v období kovidového temna, ktoré hlboko poznamenalo naše

chápanie bytia. Rúcajú sa tradičné hodnoty, odcudzujú sa medziľudské vzťahy, človek sa

bojí človeka. Kolabuje vzdelávací systém, rastie inflácia, zdražovanie v obchodoch nám

vyráža dych, celá ekonomika stojí na vratkých nohách. Ľudia sú zraniteľnejší než

kedykoľvek predtým nielen kvôli kovidu, ale najmä preto, že sa im skomplikoval prístup

k základnej lekárskej starostlivosti.

Keď chcete navštíviť lekára, musíte absolvovať

prekážkovú dráhu rôznych obmedzení a opatrení ako na" Veľkej pardubickej".

Bezpochyby chápem, že zdravotníci sa tiež musia chrániť. Sú v systéme nesmierne

dôležití, priam nenahraditeľní. A vždy boli, aj budú. Ale pre pacienta čas beží a choroba

nerozumie čakaniu na negatívny pcr-test a "veselo" sa v ľudskom tele "rozťahuje".

Onkologickí pacienti o tom vedia svoje. Pretože okrem samotnej choroby v takých

chvíľach človeka oslabuje aj strach, stres, neistota, pocit odcudzenia, bezmocnosť, hnev,

hľadanie vinníka.

Každý z nás v takejto situácii potrebuje pomoc rodiny, blízkeho človeka, ktorému

dôveruje, alebo spojenie s komunitou ľudí, ktorí jeho chorobe rozumejú lebo ju zažili

a sú ochotní ho vypočuť, podeliť sa so svojím prežívaním choroby, poradiť, podporiť.

Na tento účel svoju pomocnú ruku ponúka onkologickým pacientom Občianske

združenie Smaragdy, ktoré vytvorilo priestor pre vzájomnú komunikáciu ľuďom s

podobným zdravotným osudom. Naša onkologička poskytuje odbornú lekársku pomoc

s individuálnym prístupom ku každému pacientovi a konzultácie ohľadom správneho

životného štýlu a zdravej výživy. Naša psychologička poskytuje pravidelnú

psychologickú pomoc a terapiu. Venujeme sa primeraným športovým aktivitám, najmä

nordicwalkingu. V čase uvoľnených protipandemických opatrení organizujeme aj

rôzne kultúrne podujatia a semináre pre zdravotné sestry. V predcovidovej dobe sme

na stredných školách robili preventívne gynekologické prednášky pre dievčatá.

Pomáhame prekonávať sociálnu izoláciu a pri posedeniach "Kávička so Smaragdami"

sa vytvárajú nové priateľstvá, kde si naše členky otvárajú srdce a ventilujú svoju

duševnú ťažobu.

OZ Smaragdy ponúka priestor nielen pre pacientov, ale aj ich rodinných

príslušníkov a blízkych priateľov, ktorí potrebujú pomôcť, nasmerovať, poradiť pri

komunikácii a starostlivosti o onkologického pacienta.

Aj naďalej chceme pomáhať našim členom, klientom a pacientom a tak

postupne vydláždiť cestu od srdca k srdcu. K tomu nášmu úsiliu s úprimnou vďakou

uvítame Vašu podporu v podobe poukázania 2 percent Vašich daní pre Občianske

združenie SMARAGDY.

Ďakujeme.

Mgr.Adela Alakšová