Smaragdy spájajú

ženy aj mužov rôznych vekových kategórií, ktorí sa vo svojom živote stretli s onkologickým ochorením buď ako pacienti alebo ako príbuzní onkologického pacienta.

Zámerom Smaragdov je poskytovať psychologickú a sociálnu podporu, pomáhať v ťažkých životných situáciách, vniesť do boja s ochorením nádej, systém, užitočné rady. 

A predovšetkým poskytnúť zázemie, keď neviete, ako ďalej, čo môžete, čo nemôžete, keď potrebujete s niekým zdieľať svoje trápenie,ale aj radosti a potešenie.