Darujte 2%

.Vytvorte príležitosť pomôcť vášmu blízkemu, kamarátovi, kolegovi, zvládať život ohrozujúcu situáciu lepšie... 

Aby v tom nebol sám ...

VENUJTE 2% Z VAŠICH ZAPLATENÝCH DANÍ SMARAGDOM

Naše OZ SMARAGDY je združením pre onkologických pacientov, ich blízkych a zdravotníkov. Snažíme sa formou psychoterapie, arteterapie, biblioterapie a pohybových aktivít zlepšovať kvalitu života a napomáhať zvladaniu onkodiagnozy. Zároveň pracujeme so zdravotníckym personálom, ktorý školíme pre lepšie zvládanie stresu a zdôrazňujeme potrebu psychohygieny a prevenciu pred syndrómom vyhorenia. 


Nižšie nájdete potrebné formuláre na stiahutie.

Ďakujeme.


Prosíme všetkých dobrých ľudí, ktorí majú túto možnosť, pomôcť OZ Smaragdy poukázaním 2% z dane. Veľmi nám to pomôže, Vám to priamo z peňaženky nevytiahne ani cent a budete mať dobrý pocit, že ste pomohli.

 

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho OZ Smaragdy ako prijímateľa poukázať.

3. Do Vyhlásenia vypíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi (OZ Smaragdy), že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma)

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový

úrad Vášo trvalého bydliska.

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Občianskeho združenia Smaragdy.