Ponúkame

OZ SMARAGDY ponúka svojim ČLENOM nasledovné služby:

  • konzultácie s onkológom ohľadne liečby, výživy, podpornej a doplnkovej liečby
  • individuálne a skupinové psychoterapie so psychológmi, ktorí sa venujú špeciálne onkologickej problematike
  • možnosť zúčastniť sa spoločenských a športových aktivít /kino, divadlo, výlety, turistika/, ktoré sú pripravované s ohľadom na onkologických pacientov
  • možnosť zúčastniť sa seminárov o zdravom životnom štýle, psychohygiene, zdravej výžive, ktoré sú pripravované skúsenými odborníkmi

Ak máte záujem získať viac informácií, kontaktujte nás alebo si priamo stiahnite prihlášku.