Vedomá prevencia – cesta k vlastnému zdraviu

Občianske združenie SMARAGDY rozšírilo svoje aktivity aj smerom k mládeži s cieľom zvýšiť úroveň vedomostí o potrebe pravidelných gynekologických prehliadok a rozvíjať zdravotné povedomie dievčat.

      V týchto dňoch sme zavŕšili 1.cyklus preventívnych gynekologických prednášok pre stredoškoláčky na piatich stredných školách nášho regiónu. Mgr. Adela Alakšová a MUDr. Edina Imreczeová navštívili Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Rimavskej Sobote, Obchodnú akadémiu v Rimavskej Sobote, Súkromné gymnázium v Lučenci, Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote a Gymnázium v Hnúšti. Vedeniu týchto škôl vyjadrujeme poďakovanie za ústretový prístup, ochotu a poskytnutý priestor.

     MUDr. Edina Imreczeová vo svojej prezentácii ozrejmila študentkám priebeh gynekologického vyšetrenia, vysvetlila, kedy a ako treba vyhľadať gynekológa. Upozornila na hroziace riziká pri zanedbávaní osobnej hygieny počas menštruácie, hovorila o viruse HPV / Human Papilloma Virus/ a jeho vplyve na riziko vzniku rakoviny krčka maternice. Priblížila rôzne možnosti očkovania dievčat proti HPV. Venovala sa aj príčinám vzniku rakoviny prsníka ako jedného z najčastejších onkologických ochorení a ukázala spôsoby samovyšetrenia prsníkov. Mgr. Adela Alakšová umožnila študentkám, aby si prostredníctvom dotazníka individuálne preverili svoje znalosti v tejto oblasti. Nejasnosti potom korigovali v rámci diskusie s gynekologičkou. Ďakujeme Vám dievčatá za záujem a Vašu pozornosť.

Zároveň ďakujeme spoločnosti MSD za podporu tejto aktivity.

      Týmto naším počinom chceme prelomiť chybný laický postoj verejnosti: " ...načo mám ísť k lekárovi, keď ma nič nebolí...".! 

 Nemilosrdné štatistiky na Slovensku totiž nasvedčujú tomu, že väčšina z nás rieši zdravotné problémy až vtedy, keď je už neskoro.

A preto : majme úctu k vlastnému telu a vážme si zdravie !


10.12.2019  Mgr.Adela Alakšová