Články

Kým sa nás rakovina netýka, síce o nej vieme, ale nie je naším problémom a nevenujeme jej pozornosť. Čo sa však udeje, keď zrazu zasiahne aj do nášho života?