Prvá arteterapia pre pacientov na onkologickom oddelení

Niečo sa deje. Niečo pozitívne, čo pacienti na onkologickom oddelení v Lučenci, ale ani na iných  onko oddeleniach na Slovensku, ešte nemali možnosť zažiť. Zvedaví sú aj lekári a zdravotné sestry.

Pre Občianske združenie Smaragdy je to tiež deň očakávaní. Koná sa totiž prvá arteterapia pod záštitou OZ Smaragdy.

Pomôcky sú nachystané, pacienti a aj ja netrpezlivo čakáme našu arteterapeutku Mili. 

Možno som mala trochu obavy, ako pacienti túto aktivitu prijmú. Netušili, čo ich čaká, ale zvedavosť bola silnejšia ako strach z neznámeho. 

Po úvodnom zoznámení sa, kedy zúčastnení pacienti pár slovami porozprávali o svojich obľúbených farbách, prišla na rad samotná tvorivá činnosť. Čistý výkres nabádal  k popusteniu uzdy fantázie. Hoci prešlo veľa rokov, odkedy nedržali v rukách štetec, prekonali neistotu a pustili sa do maľovania. Po chvíli sa v miestnosti ozýval smiech, bolo cítiť uvoľnenie, radosť z novej aktivity. Nie každá čiara sa podarila podľa predstáv, ale  každý vedel, že nejde o to. Veď určite ste ešte nevideli ježka, do ktorého udrel hrom či modrú čínsku kapustu. Strom dole hlavou mal tiež svoje nezabudnuteľné čaro.

Za každým obrázkom sa v hĺbke ukrýval príbeh každého jedného pacienta.  


Včera - 6.2.2018 - sme pre onkologických pacientov zahájili niečo, čo im má spríjemniť pobyt na onkologickom oddelení, formou kreatívnej činnosti ich preniesť do iného sveta, naladiť na nové myšlienky.  Lebo neliečime iba telo, ale aj dušu. Lebo rakovina zasahuje človeka celého. Mení jeho vnímanie, prežívanie, rúca životné plány a sny.  Viac ako sme schopní pochopiť, dolieha aj na najbližších príbuzných či priateľov. 

Včerajší smiech inokedy vážnych pacientov ma utvrdil v tom, že takéto aktivity majú zmysel a budeme sa snažiť, aby OZ Smaragdy bolo nablízku každému, kto bude stáť o našu pomoc a podporu.

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhate. 

MUDr.Adela Englerová

Predsedkyňa OZ Smaragdy