Zmysel či viera

Farby... Celý náš svet je naplnený farbami.

Je možné sa ich dotknúť, maľovať nimi, každá z nich je v niečom výnimočná.

V knihe Pohádka o barvách od Radvana Bahbouha je napísaný krásny príbeh o farbách, ich symbolike, významoch, zmysloch, svetle a tme i pôsobení na človeka. Prikladám krátky úryvok na ochutnávku: "Tak trebárs radostná Žltá. Tá mala rada Slnkom prežiarený vzduch, v ktorom sa rada túlala, aby všetko videla a zažila. Preto bolo Žltú ťažké niekde nájsť. A keď ste ju predsa našli v lúčnom kvietku či v lánoch obilia, dlho tam nepobudla. Na niektorých ľudí Žltá pôsobila ľahkomyseľne a povrchne. Nebola príliš pracovitá, ľahko sa totiž zašpinila, a tak sa starala skôr o zábavu. Rovnako ako žiarila ona sama, dokázala rozžiariť aj ostatných."

Nezvyčajné, možno sa niekedy necháme uniesť aj my kúzlom farieb.

Každá farba prináša so sebou nejaký pocit v našom vnímaní. Niekedy aj spomienku, príbeh, vôňu, tajomno. Čo tak dúha na oblohe?

J.W.Goethe krásne napísal : " Každý človek má svoju vlastnú dúhu", svoje vlastné pole farieb..

Aj arteterapia je v istom zmysle práca s farbami, s dúhami, s pocitmi a maliar v nej je maliarom svojej vnútornej krajiny.

Skupinová arteterapia sa ponúka aj pacientom na Onkologickom oddelení v nemocnici v Lučenci, a to s rešpektom ku všetkým náležitostiam a pravidlám k práci v skupine. Našou snahou je ponúknuť "arte" spoluprácu pacientom, prostredníctvom tvorby na rôzne témy. Veríme, že i tak sa môže dostaviť aj radosť z úsilia vloženého do diela. Radosť je jeden z protikladov strachu. Čo môže znamenať, že tvorba tak môže znižovať jeho postavenie a intenzitu. Sprevádza nás viera, že kreativita dáva životnú silu. V našich stretnutiach nechávame čas plynúť, nehodnotíme dokonalé či nedokonalé, dôverujeme, sprevádzame, zdieľame spoločne kruh.

Tak len v skratke o arteterapii.

Arteterapia je medziodborová disciplína, ktorá ponúka určitý druh komunikácie v tvorbe, ktorá môže byť faktorom procesu k uzdravovaniu, i prostriedkom liečby, uvoľnenia, relaxácie, tvorivej expresie, nachádzania rôznych významov, súvislostí a konfrontácií s realitou v živote človeka.

Každý výtvor - kresbu nazývame "artefaktom" a každý je originálom, cennosťou, zároveň i umením, ktoré môžeme považovať za istý druh medicíny. Tvorí sa slobodne, s dôverou a rešpektom k potrebám pacienta. Výtvarné tvorenie oslovuje a zároveň aj niečo dáva.

Každý výtvor-obraz-artefakt na nás pôsobí, môže meniť našu citovú intenzitu nášho myslenia, môže nás zaviesť do predstáv, spomienok, životov, krajín, fantázie.

Je nám veľkou cťou, že i takýto priestor sa podarilo ponúkať pacientom na oddelení.

A čo je našim zmyslom, našou vierou v tejto spolupráci?

Veríme, že tvorivosť a hravosť je ohromným zdrojom sily a radosti.

Veríme, že každý vie maľovať, tancovať, spievať, hrať sa a radostne tvoriť .

Veríme, že hodnotenie akéhokoľvek prejavu tvorivosti je deštruktívne. Diela prijímame také, aké sú a tak aj s nimi sme.

Veríme v silu kruhu, ktorého sme súčasťou.

Veríme, že samotné rozprávanie vlastného príbehu môže mať liečivú moc.

Tak nakoniec " len" čo je našim najdôležitejším zmyslom tejto práce: určite sprevádzanie v neľahkých životných chvíľach, tvorivá interakcia pri stretnutiach s druhými, naša vlastná autenticita, úprimná snaha prijať druhého s tým, čím je a zdieľanie jeho príbehu.

S veľkou vďakou aj pre tých, ktorí sa slobodne odhodlajú vstúpiť do nášho spoločne vytvoreného kruhu v " arte" stretnutiach .

Mgr.Milena Mališová