Zdravo a s úsmevom 1

Presvedčenie o tom, že aj v seniorskom veku môžeme prežívať aktívny, zdravý a plnohodnotný život, bolo témou ďalšej z prednášok OZ SMARAGDY.

Naše Občianske združenie Smaragdy prijalo pozvanie pána Ceglédyho a pána Ferenca vytvoriť cyklus inšpiratívnych stretnutí na udržanie skvelej kondície v každom /aj vyššom/ veku.

V stredu 1.8.2018 ,napriek rozmarným horúčavám tohto leta, seniori prejavili aktívneho ducha a prišli prežiť príjemné skoré popoludnie do priestorov Sobotského urýchľovača v Rimavskej Sobote.

Prednášku spojenú s prezentáciou si pre nich pripravila MUDr. Adela Englerová, predsedníčka OZ Smaragdy.  Nosnou témou tohto prvého stretnutia boli 4 piliere zdravého tela, ku ktorým patrí stravovanie, pitný režim, pohyb a doplnky výživy. Praktické rady a konkrétne kroky do každodenného života pomôžu poslucháčom  urobiť niečo viac pre svoje zdravie.

Dôkazom toho, že téma zaujala, bola pestrá, uvoľnená a bezprostredná diskusia. Účastníci prejavili záujem aj o pokračovanie prednáškového cyklu na nimi navrhované témy. 

Ďalšie stretnutie sa pripravuje na september 2018.

Mgr.Adela Alakšová