Workshop s OZ Dajme radu

20.07.2018

Dňa 7.júna 2018 sa v Bratislave v priestoroch Academia Universum uskutočnilo počtom účastníkov menšie, ale myšlienkou a víziou do budúcna o to významnejšie podujatie s názvom Ako zvládnuť obdobie počas a po liečbe chemoterapiou. Workshop organizovalo Občianske združenie Dajme radu.

Bol určený pre rodičov detí, ktoré sa liečia na onkologické ochorenie, ale aj pre dospelých onkologických pacientov a ich príbuzných. Najväčšiu časť publika tvorili mamičky detí s leukémiou, ale zúčastnili sa aj príbuzní dospelých onkologických pacientov.

Obdobie počas a aj po onkologickej liečbe je veľmi náročné, o to viac, ak sa ochorenie týka detí. Vyvstávajú otázky o tom, ako sa stravovať, ako a koľko cvičiť, ako zvládať vedľajšie účinky chemoterapie. Množstvo otázok, na ktoré na internete nájdete množstvo, častokrát aj protichodných odpovedí. Nie je ľahké sa v tom zorientovať a selektovať to, čo je naozaj účinné a užitočné.

Prednášky boli rozdelené do 3 tém.

V prvom bloku prezentovala svoje dlhoročné skúsenosti fyzioterapeutka Iveta Holešová zo Spaklinik v Bratislave. Venovala sa častým ťažkostiam, ktoré sa objavujú po chemoterapii, ako sú neuropatie, poruchy hybnosti. Zúčastneným dala užitočné rady, ako a koľko cvičiť, kedy necvičiť vôbec. V závere jej vstupu došlo aj na praktické skúšanie si správnej chôdze, či postoja na vyrovnanie chrbtice.

Druhý psychologický blok viedla Mgr.Lucia Alakšová, onkopsychologička z Onkologického ústavu sv.Alžbety v Bratislave a tiež zakladateľka Občianskeho združenia Smaragdy. Téma sa niesla v posolstve toho, že Nebyť silný neznamená zlyhať. Príbuzní onkologických pacientov, či sa už jedná o rodičov, partnerov, súrodencov majú väčšinou pocit, že musia všetko zvládať, že by nemali pred chorým prezentovať negatívne emócie, že by nemali plakať a mali by byť vždy silní. V skutočnosti sa takým spôsobom nedá existovať permanentne a je potrebné aj negatívne emócie uvoľniť a necítiť za ne pocit viny či zlyhania.

V treťom bloku onkologička MUDr.Adela Englerová, ktorá pôsobí na onkologickom oddelení v nemocnici v Lučenci a je tiež zakladateľka Občianskeho združenia Smaragdy previedla účastníkov pravidlami zdravého stravovania. Súčasťou prednášky boli aj užitočné rady, ako zvládať nepríjemné vedľajšie účinky chemoterapie, ako sú nauzea, vracanie, zápcha. V jej prezentácii zazneli aj všeobecné pravidlá zdravého životného štýlu a primárnej prevencie, ktoré by mali dodržiavať všetci, aby čo najviac eliminovali riziko vzniku nielen onkologických, ale aj ostatných civilizačných ochorení.

Zúčastnení poslucháči sa počas celého workshopu aktívne zapájali do diskusie, kládli otázky, podelili sa s vlastnými veľmi osobnými skúsenosťami.

Mať diagnózu rakovina je náročné. Pokiaľ toto ochorenie zistia dieťaťu, je to mnohonásobne ťažšie. Je skvelé, že rodičia takýchto detí majú možnosť dostať sa k informáciám od odborníkov a môžu sa aktívne v rámci svojich možností a kompetencií zapájať do procesu liečby a uzdravovania. Pre rodiča nie je snáď nič horšie, ako sa len bezmocne prizerať, ako jeho dieťa trpí.

Mamičky, ktoré sa na workshope zúčastnili, sú výnimočné. Postavili sa zoči voči výzve a miesto toho, aby plakali v kúte, riešia veci za pochodu. Hľadajú východiská a možnosti. Aj z ich vyjadrení bolo evidentné, že to nie je ľahké. Že aj keď sa snažia, nie vždy to ide s úsmevom. Že si musia aj poplakať. Že bývajú aj nervózne. Že možno niekedy by najradšej všetko nechali na manželovi. Ale pocit zodpovednosti a láska k dieťaťu nepustia.

V súčasnej dobre informácií je dôležité vedieť informácie selektovať. Pre laikov je to niekedy nadľudská úloha. Preto je veľmi dobré, keď sa nájdu odborníci, ktorí sú vo svojom voľnom čase ochotní poradiť, pomôcť, nasmerovať či už samotných pacientov alebo príbuzných. Veríme, že podobné podujatia dostanú priestor aj iných mestách Slovenska, aby k nim malo prístup čo najviac ľudí, ktorých sa táto problematika dotýka.

MUDr.Adela Englerová


Článok bol zverejnený v Lekárskych listoch, č.13/2018