Výživa pre telo aj dušu -               AKO NEVYHORIEŤ

Seminár pre zdravotné sestry, 17.9.2018

V pondelok 17.9.2018 OZ Smaragdy usporiadalo v spolupráci s farmaceutickou firmou Fresenius Kabi v priestoroch Sobotského urýchľovača workshop pre zdravotné sestry onkologických oddelení z Rim.Soboty a  Lučenca na tému " Výživa pre telo aj dušu - ako nevyhorieť".

Zámerom podujatia bolo upozorniť verejnosť, že pracovníci tzv. podporujúcich profesií, najmä zdravotnícki pracovníci, podliehajú neustálemu tlaku, pracujú pod časovým, emočným a neraz aj existenčným stresom, nesú veľkú zodpovednosť za svojich pacientov, pričom odčerpávajú zo seba fyzickú a psychickú energiu. Pokiaľ sa táto energia priebežne nedopĺňa, môže dôjsť k vyčerpaniu a profesionálnemu vyhoreniu. Ide o stav psychickej vyčerpanosti prejavujúci sa zvýšenou únavou, poklesom výkonu, depresiou, poruchami sústredenia a spánku, tráviacimi ťažkosťami, nespokojnosťou, znížením sebadôvery a poruchami v medziľudských vzťahoch. Našou snahou bolo poodhaliť zdravotným sestrám viaceré možnosti obnovy vnútornej energie a duševnej rovnováhy. 

Na úvod MUDr. Adela Englerová, predsedkyňa OZ Smaragdy, predstavila OZ Smaragdy a informovala o aktivitách a podujatiach, ktoré v prvom roku svojej existencie OZ uskutočnilo. 

Potom odprezentovala prednášku na tému " Enterálna výživa a spolupráca pacienta pri jej užívaní".  Zatým reprezentantka Farmaceutickej firmy Fresenius Kabi poskytla ochutnávku rôznych produktov tejto výživy a ochotne poskytla doplňujúce informácie. 

V ďalšej časti sa účastníkov ujal Mgr. Alexander Hariš, psychológ psychologickej poradne v Lučenci s témou " Čerpať a nevyčerpať - cesty k vnútorným zdrojom". Prostredníctvom rôznych aktivít ukázal možnosti vnútorného uvoľnenia, odventilovania stresu a napätia. Poskytol priestor na zamyslenie sa nad rôznymi záťažovými situáciami, ako ich dokážeme či nedokážeme riešiť.  Zdôraznil, že cesta k našim vnútorným zdrojom do značnej miery vedie cez schopnosť vyjadriť vďačnosť, dokázať odpúšťať, neživiť v sebe nenávisť a odpor a prijať poznanie, že svet je pre nás zvládnuteľný. 

 V záverečnej časti sa Mgr. Lucia Alakšová, psychologička Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, venovala možnostiam uvoľnenia tela aj duše prostredníctvom rôznych meditačných a relaxačných cvičení. Zdôraznila, že ak o svojich vnútorných ťažkostiach nedokážeme hovoriť, neznamená to, že neexistujú. Vypovedaním našich strachov sa tieto stávajú počuteľné a menej ohrozujúce a náš život sa stáva zvládnuteľný. 

V záverečnom kruhu spolu s Harišom zdôraznili, že každý z nás je súčasťou celku, každý je jedinečný, potrebný a každý má svoje nezastupiteľné miesto na tomto svete. V rámci diskusie účastníci pozitívne ocenili prínos podujatia a vyzdvihli aktivity nášho občianskeho združenia.

Na záver chceme vyjadriť poďakovanie spoločnosti Fresenius Kabi za podporu pri organizovaní tohto seminára a Sobotskému urýchľovaču a pánovi Ceglédymu a jeho tímu za priestorovú a technickú podporu. 

Mgr. Adela Alakšová