SPOJENIE DVOCH SVETOV

23.02.2019 sa v hoteli Miraj pri Lučenci stretol svet financií a psychológie. 

Vďaka podpore pána Ing. Juraja Ďurka a jeho spolupracovníkov v OVB môže OZ Smaragdy rozvíjať svoju činnosť a pomáhať. Sobota v Miraji bola nielen o podnikaní a vzdelávaní, ale aj o priateľských stretnutiach a sebapoznaní.

Psychológovia z OZ Smaragdy, Alexander Hariš a Lucia Alakšová, viedli jeden z odborných workshopov. Tréning bol zameraný na asertívne správanie, komunikáciu a motiváciu pre pracovný, ale aj súkromný život. Nosnými piliermi tréningu boli hry, dramatizácia, pohyb a v neposlednom rade aj teoretické vedomosti. 

Účastníci, finanční sprostredkovatelia OVB, potrebovali štipku odvahy, otvorenosť k zážitkom, schopnosť prijať neformálnosť a ochotu podeliť sa o skúsenosti. Vďaka ich spontánnosti, flexibilite a ochote vykročiť zo zóny komfortu, sa dozvedeli nielen viac o spomínaných témach, ale aj o sebe a o svojich kolegoch. Atmosféra bola výborná.

Touto cestou sa chceme všetkým poďakovať a budeme sa tešiť na ďalšie spoločné, obohacujúce stretnutia.