Naplniť čas strávený na onkológii farbami

21.10.2018

Pacienti na onkologickom oddelení často strávia týždne až mesiace svojho života. Zahltení úvahami, strachom, obavou zo smrti.  

Prostredníctvom projektu financovaného z Nadácie pre deti Slovenska - Grantový program Dôvera im chceme poskytnúť rozptýlenie, možnosť zažiť niečo nové, netradičné, na čo môžu s úsmevom spomínať. Nájsť silu prekonať ťažké chvíle. Pacienti potrebujú počas hospitalizácie zmysluplne tráviť čas a zároveň získať do života nové zážitky. Potrebujú cítiť oporu aj po duševnej stránke.

Jedná sa o nový projekt, ktorý vznikol ako nápad onkologičky pracujúcej vyše 12 rokov na onkologickom oddelení a 2 psychológov, ktorí sa už dlhšie venujú aj onkologickej problematike. Na Oddelení radiačnej onkológie v nemocnici v Lučenci sme ho zahájili v júni 2018.

Cieľom projektu je ukázať, že aj tam kde je to možno nepredstaviteľné, dá sa tvoriť, tešiť sa, mať radosť z prežívania nového. 


Arteterapia je v istom zmysle práca s farbami, dúhami, pocitmi a maliar v nej je maliarom svojej vnútornej krajiny. Skupinová arteterapia sa ponúka aj pacientom na onkologickom oddelení v nemocnici v Lučenci, a to s rešpektom ku všetkým náležitostiam a pravidlám k práci v skupine. Našou snahou je ponúknuť ,,arte,, spoluprácu pacientom prostredníctvom tvorby na rôzne témy. Veríme , že i tak sa môže dostaviť radosť z úsilia vloženého do diela. Radosť je jeden z protikladov strachu. V našich stretnutiach nechávame čas plynúť, nehodnotíme dokonalé či nedokonalé, dôverujeme, sprevádzame, zdieľame spoločne kruh. Každý je originálom a zároveň umením. Tvorí sa slobodne s dôverou a rešpektom k potrebám pacienta. Každý výtvor na nás pôsobí, môže meniť citovú intenzitu nášho myslenia, môže nás zaviesť do predstáv, spomienok, životov, krajín, fantázie.

Je nám veľkou cťou, že i takýto priestor sa podarilo ponúknuť pacientom vďaka projektu Nadácie pre deti Slovenska - Grantový program Dôvera. Našim najdôležitejším zmyslom tejto práce je sprevádzanie v neľahkých životných chvíľach, úprimná snaha prijať druhého s tým, čím je a zdieľanie jeho príbehu.

Na záver veta našej pacientky Ruženky, ktorá vystihuje to, čo sa nám prostredníctvom arteterapie darí dosahovať: "Všetci maľujeme a všetci sme šťastní."

MUDr.AdelaEnglerová, Eva Fizeľová