Kúpele pre onkologických pacientov

Aj onkologickí pacienti majú nárok na kúpeľnú liečbu v slovenských liečebných ústavoch, hradenú z verejného zdravotného poistenia.

Ak sa o tejto téme chcete dozvedieť viac, zistiť podmienky na nárok kúpeľnej liečby pre onkologických pacientov, prečítajte si nasledujúci článok.

Kedy môže ísť onkologický pacient do kúpeľov?

Onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie a rádioterapie), ak je pacient v remisii a bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia, patria do skupiny A, teda sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Poistenec nesmie mať žiadne podlžnosti voči zdravotnej poisťovni.

Aké sú doplatky v prípade skupiny A?

Pacient podľa zákona dopláca 1,66€ na deň pobytu. Pacienti, ktorým bola priznaná dávka v hmotnej núdzi, platia tento poplatok len za prvé tri dni kúpeľnej liečby. Od tohto poplatku sú oslobodení darcovia krvi, ktorí sú nositeľmi striebornej, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety. Všetci pacienti platia aj daň za ubytovanie vo výške stanovenej príslušnou obcou alebo mestom v približnej sume 0,50€ - 1€/deň pobytu.

Aká je dĺžka pobytu?

Dĺžka kúpeľného pobytu hradeného zdravotnou poisťovňou je pri onkologických ochoreniach 21 alebo 28 dní.

Ako sa vybavuje kúpeľná starostlivosť?

Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypíše všeobecný lekár, na základe nálezu lekára špecialistu, ak je indikovaná liečba u pacienta. Nezabudnite, že pri onkologických  ochoreniach je indikovaná do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby. Lekár Vám kúpeľnú liečbu nemôže odporučiť  v prípade kontraindikácií kúpeľnej liečby. Lekár k Návrhu priloží potrebné výsledky vyšetrení, nie starších ako 3 mesiace a prípadné odporúčania. Pacienti nad 70 rokov musia absolvovať aj interné vyšetrenie. Za vystavenie Návrhu na kúpeľnú liečbu pacient neplatí, je plne hradený zo zdravotného poistenia. Návrh odporúčame podpísať, a uviesť na ňom aj aktuálny telefonický kontakt, pre ľahšiu komunikáciu so zdravotnou poisťovňou. Tento návrh musí byť zdravotnej poisťovni doručený najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby indikácie, t.z. pred uplynutím doby 24 mesiacov od ukončenia onkologickej liečby. Poisťovňa o Návrhu rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia Návrhu. Schválený Návrh zašle priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorým má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii. Ak chce pacient absolvovať kúpeľnú liečbu v konkrétnom kúpeľnom liečebnom zariadení, s ktorým ma zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu, mal by jej to oznámiť ešte pred schválením Návrhu (uviesť názov zariadenia v hornom rohu Návrhu, prípadne v podpísanom liste). Po schválení Návrhu pacient nevie zmeniť kúpeľné zariadenie.

Zoznam kúpeľných zariadení, ktoré sa venujú pacientom

s onkologickými chorobami:

 Bardejovské kúpele

  Kúpele Lúčky

 Kúpele Nimnica

 Kúpele Sliač

 Kúpele Štós

 Kúpele Tatranská Kotlina

 Kúpele Turčianske Teplice

 Kúpele Vyšné Ružbachy

Poisťovňa zašle pacientovi Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, posledný možný termín nástupu, počet schválených dní kúpeľnej liečby, potrebné dokumenty pri nástupe na kúpeľnú liečbu. Termín nástupu si dohodnite s kúpeľným zariadením telefonicky čo najskôr, pre dlhú obsadenosť kúpeľných zariadení, hlavne v sezóne. Pacient so zdravotným postihnutím, ktorý vyžaduje pomoc a sprievod pri kúpeľnej liečbe, môže požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Táto požiadavka sa uvádza už v Návrhu na kúpeľnú starostlivosť a sprievod musí byť odôvodnený navrhujúcim lekárom. Zdravotná poisťovňa neprepláca náklady spojené s dopravou do kúpeľného zariadenia a z kúpeľného zariadenia.

Čo robiť ak poisťovňa neschváli Návrh o kúpeľnú starostlivosť?

Pri neschválení Návrhu zdravotnou poisťovňou, je potrebné zistiť dôvod neschválenia, či a kedy je možné opätovne podať Návrh o kúpeľnú starostlivosť opäť.

Ako často môže onkologický pacient absolvovať kúpeľnú liečbu?

Pacient môže kúpeľnú starostlivosť opakovať jedenkrát za kalendárny rok, na základe odporúčania lekára špecialistu a pri splnení zákonných podmienok.

Čo si treba vybaviť pred nástupom na kúpeľnú liečbu?

 Pacient si musí vybaviť u všeobecného lekára potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave.

 Nezabudnite si zobrať potrebné dokumenty, ako napríklad preukaz poistenca, zdravotnú dokumentáciu, vyššie spomenuté potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave pacienta, lieky, peniaze, hygienické potreby, kávu, čaj, príbor v prípade, že má zariadenie k dispozícii spoločnú kuchynku, časopisy resp. knihy, telefón a nabíjačku, prezúvky ku bazénu, plavky aspoň 2 kusy, župan, obuv a oblečenie na cvičenie, tašku na prenos vecí medzi procedúrami a na presun po kúpeľnom zariadení.

Želáme Vám príjemný pobyt v kúpeľoch a veríme, že Vám tieto rady pomohli.