Arteterapia očami našej pacientky

12.02.2018

Na úvod zaujímavého podujatia sa uskutočnil tematický rozhovor o palete farieb okolo nás. Účastníci sa rozhovorili o obľúbených farbách ako aj o ich používaní. Prevaha obľúbených farieb bola modrá, žltá, červená, zelená, oranžová, ale aj biela a čierna. 

Z besedy vyplynul voľný prechod ku konkrétnej výtvarnej činnosti - kresleniu a maľovaniu vodovými farbami. Účastníci boli vyzvaní, aby si krátkou meditáciou navodili správnu atmosféru, a tak si v myšlienkach premietli možnú tematiku. Postupne vznikali práce dobré a vydarené. Bola tam príroda, zvieratá, domy, fantázia aj abstraktná tvorba. Hotové práce boli vystavené, vyhodnotené. Vyjadrený bol výtvarný zámer, ale i sebakritika. Záverečný rozhovor sa niesol v uvoľnenom duchu, všetci odchádzali v pohode. 

Pre pacientov to bola motivácia k pozitívnemu mysleniu. 

Podujatie tohoto druhu je výzvou aj pre budúcnosť. 

Vďačná pacientka